din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 23.06.2010 Atribuirea datei de depozit 03.08.2010 Examinarea preliminara 30.09.2010 Publicarea cererii 31.12.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 17.03.2011 Examinarea de fond 18.03.2014 Inregistrarea 22.04.2014 Eliberarea certificatului de inregistrare 11.03.2022 Reinnoire 18.05.2024 23.06.2030 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 25417

       
Statut Marcă reînnoită
(116) Numărul mărcii reînnoite R 25417
(151) Data înregistrării 18.03.2014
(156) Data reînnoirii 11.03.2022
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 23.06.2030
(210) Numărul de depozit 027328
(220) Data de depozit 23.06.2010
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 09/2010
(450) Publicarea mărcii BOPI 05/2014
(531) Clasificarea de la Viena 24.09.03; 27.05.14
(540) Reproducerea mărcii MM MISS MOLDOVA
Imagine pentru nr. de depozit:  027328
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular ELIT CENTRU S.R.L., agenţie de modele
Bd. C. Negruzzi nr. 2, bloc 4, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat GOMENIUK Iuri
Str. Studenţilor nr. 3, bloc 6, ap. 29, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Adresa de corespondenţă GOMENIUK Iuri, mandatar autorizat
Str. Studenţilor nr. 3, bloc 6, ap. 29, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
modificare 29.10.2021
ELIT CENTRU S.R.L., agenţie de modele, MD
Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 74, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 16, 35, 41
Lista produselor şi/sau serviciilor 16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
Permisiune Decizia nr. 1117-251 din 16.04.2013
Permisiune Decizia nr. 21 din 04.02.2022
- se acordă integral: 35, 41
- se acordă parţial:
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase, cu excepţia hârtiei igienice; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;

17.03.2011 Decizie de inregistrare a marcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\29295.mp3
Up