din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 16.09.1994 Atribuirea datei de depozit 21.08.1995 Inregistrarea 21.02.2005 Reinnoire 03.11.2014 Reinnoire 15.06.2024 16.09.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 2221

       
Statut Marcă reînnoită
(116) Numărul mărcii reînnoite 2R 2221
(151) Data înregistrării 21.08.1995
(156) Data reînnoirii 21.02.2005; 03.11.2014
(176) Durata reînnoirii 10; 10
(186) Data expirării reînnoirii 16.09.2014; 16.09.2024
(210) Numărul de depozit 003087
(220) Data de depozit 16.09.1994
(300*) Prioritate SU 15.03.1989 112095
(450) Publicarea mărcii BOPI 11/1995
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv Desemnarea verbală "EXTRA" nu este obiect independent de protecţie juridică.
(540) Reproducerea mărcii CORONA EXTRA
Imagine pentru nr. de depozit:  003087
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere nestandard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V.
Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3, Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón C.P. 01210, Mexico City, Mexic
(740) Mandatarul autorizat FOCŞA Valentin
Bd. Renaşterii Naţionale
nr. 6, of. 08, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
Adresa de corespondenţă FOCŞA Valentin, mandatar autorizat
Cutia poştală 2801, MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
cesiune totală 13.02.2019
Modelo MKT de México, S. de R.L. de C.V., MX
Lago Alberto No. 156, Colonia Anáhuac, México, Distrito Federal 11320, Mexic
cesiune totală 18.02.2016
CERVECERIA MODELO, S. de R.L. de C.V., MX
LAGO ALBERTO 156, COL. ANAHUAC MEXICO, D.F., 11320, Mexica
modificare 18.07.2013
CERVECERIA MODELO, S.A. DE C.V., MX
Lago Alberto No. 156, Colonia Anahuac, 11320 Mexico, D.F., Mexica
(511) Clasificarea de la Nisa 32
Lista produselor şi/sau serviciilor (300)* 15.03.1989 -
32 - bere.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\3050.mp3
Up