din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 28.09.1994 Atribuirea datei de depozit 08.08.1995 Inregistrarea 14.04.2005 Reinnoire 23.06.2014 Reinnoire 15.06.2024 28.09.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 2720

       
Statut Marcă reînnoită
(116) Numărul mărcii reînnoite 2R 2720
(151) Data înregistrării 08.08.1995
(156) Data reînnoirii 14.04.2005; 23.06.2014
(176) Durata reînnoirii 10; 10
(186) Data expirării reînnoirii 28.09.2014; 28.09.2024
(210) Numărul de depozit 002979
(220) Data de depozit 28.09.1994
(300) Prioritate SU 06.01.1978 82284
(450) Publicarea mărcii BOPI 01/1996
(540) Reproducerea mărcii BISEPTOL
Imagine pentru nr. de depozit:  002979
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere nestandard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, Polonia
(740) Mandatarul autorizat FOCŞA Valentin
Bd. Renaşterii Naţionale
nr. 6, of. 08, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
modificare 06.03.2020
Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne POLFA Spolka Akcyjna, PL
ul. Marszalka J. Pilsudskiego 5, 95-200 Pabianice, Polonia
modificare 24.03.2005
PABIANICKIE ZAKLADY FARMACEUTYCZNE "POLFA"
UL. ZYMIERSKIEGO 5 95200 PABIANICE, Polonia
(511) Clasificarea de la Nisa 05
Lista produselor şi/sau serviciilor (320) 06.01.1978 -
05 - preparate farmaceutice (medicamente).

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\3141.mp3
Up