din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 03.10.1994 Atribuirea datei de depozit 18.09.1996 Inregistrarea 16.02.2005 Reinnoire 01.10.2014 Reinnoire 15.06.2024 03.10.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 3963

       
Statut Marcă reînnoită
(116) Numărul mărcii reînnoite 2R 3963
(151) Data înregistrării 18.09.1996
(156) Data reînnoirii 16.02.2005; 01.10.2014
(176) Durata reînnoirii 10; 10
(186) Data expirării reînnoirii 03.10.2014; 03.10.2024
(210) Numărul de depozit 003090
(220) Data de depozit 03.10.1994
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 11/1995
(450) Publicarea mărcii BOPI 10/1996
(531) Clasificarea de la Viena 28.05.00
(540) Reproducerea mărcii TARGA / TARGA
Imagine pentru nr. de depozit:  003090
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere nestandard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular Nissan Chemical Corporation
5-1, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japonia
(740) Mandatarul autorizat FOCŞA Valentin
Bd. Renaşterii Naţionale
nr. 6, of. 08, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
modificare 27.11.2018
NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD., JP
7-1, 3-chome, Kanda-Nishiki-Cho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japonia
(511) Clasificarea de la Nisa 05
Lista produselor şi/sau serviciilor 05 - erbicide, pesticide, fungicide.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\3159.mp3
Up