din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 18.11.1994 Atribuirea datei de depozit 13.11.1995 Inregistrarea 13.10.2006 Reinnoire 18.11.2015 Reinnoire 18.05.2024 18.11.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 2549

       
Statut Marcă reînnoită
(116) Numărul mărcii reînnoite 2R 2549
(151) Data înregistrării 13.11.1995
(156) Data reînnoirii 13.10.2006; 18.11.2015
(176) Durata reînnoirii 10; 10
(186) Data expirării reînnoirii 18.11.2014; 18.11.2024
(210) Numărul de depozit 003280
(220) Data de depozit 18.11.1994
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 04/1995
(450) Publicarea mărcii BOPI 12/1995
(531) Clasificarea de la Viena 27.05.02; 28.05.00
(540) Reproducerea mărcii BUKET MOLDAVII
Imagine pentru nr. de depozit:  003280
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular BUKET MOLDAVII, societate pe acţiuni de tip închis
Str. Sverdlov nr. 109, MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova
modificare 14.01.2004
Intreprinderea de Vinificaţie Unitară de Stat "BUCHET MOLDAVII"
str.Sverdlov nr.109, MD-4501, Dubăsari, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 33
Lista produselor şi/sau serviciilor 33 - aperitive; vinuri, tincturi amare; cocteiluri; lichioruri.
Permisiune Decizia nr. 11 din 08.06.2006
Permisiune Decizia nr. 1117-613 din 26.10.2015

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\3423.mp3
Up