din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 12.09.1996 Atribuirea datei de depozit 21.09.1998 Inregistrarea 15.06.2006 Reinnoire 24.07.2017 Reinnoire 18.05.2024 12.09.2026 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 5881

       
Sechestru 01.04.2013; BOPI 05/2013
Statut Marcă reînnoită
(116) Numărul mărcii reînnoite 2R 5881
(151) Data înregistrării 21.09.1998
(156) Data reînnoirii 15.06.2006; 24.07.2017
(176) Durata reînnoirii 10; 10
(186) Data expirării reînnoirii 12.09.2016; 12.09.2026
(210) Numărul de depozit 005944
(220) Data de depozit 12.09.1996
Calea internaţională 1112436
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 08/1997
(450) Publicarea mărcii BOPI 10/1998
(531) Clasificarea de la Viena 05.13.06; 24.01.05; 24.01.20; 25.01.09; 25.01.17; 27.05.01
(540) Reproducerea mărcii MOLDOVA
Imagine pentru nr. de depozit:  005944
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular AROMA S.A.
Str. Toma Ciorbă nr. 38, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
modificare 30.03.2006
Întreprinderea de Stat Combinatul de produse alcoolice "AROMA"
str. Toma Ciorbă, nr. 38, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
modificare 10.03.2006
AROMA, asociaţie de producţie
Str. Toma Ciorbă nr. 38, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 33
Lista produselor şi/sau serviciilor 33 - divin.
Permisiune Decizia nr. 6 din 04.04.2006
Permisiune Decizia nr. 8133 din 20.07.2017

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\5665.mp3
Up