din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 07.07.1997 Atribuirea datei de depozit 15.02.2002 Inregistrarea 10.08.2007 Reinnoire 07.07.2017 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 5959A

       
Statut Marcă expirată
Expirată 2/2018
(116) Numărul mărcii reînnoite R 5959A
(151) Data înregistrării 15.02.2002
(156) Data reînnoirii 10.08.2007
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 07.07.2017
(210) Numărul de depozit 006776
(220) Data de depozit 07.07.1997
Calea internaţională 0953637
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 03/1998
(450) Publicarea mărcii BOPI 03/2002
(531) Clasificarea de la Viena 27.05.01; 27.05.17
(540) Reproducerea mărcii TRANDAFIRUL MOLDOVEI
Imagine pentru nr. de depozit:  006776
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere nestandard; Individuală; proprietate a statului;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 162, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
modificare 15.06.2010
Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin"
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
modificare 28.06.2006
Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin"
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 33
Lista produselor şi/sau serviciilor 33 - vinuri.
Permisiune Decizia nr. 7 din 04.04.2006
Expirarea valabilitatii Neachitarea taxei pentru reînnoirea înregistrării atrage decăderea titularului din drepturi.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\6978.mp3
Up