din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 08.10.1997 Atribuirea datei de depozit 25.02.1999 Inregistrarea 27.07.2010 Reinnoire 08.10.2017 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 6233

       
Statut Marcă expirată
Expirată 5/2018
(116) Numărul mărcii reînnoite R 6233
(151) Data înregistrării 25.02.1999
(156) Data reînnoirii 27.07.2010
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 08.10.2017
(210) Numărul de depozit 007220
(220) Data de depozit 08.10.1997
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 08/1998
(450) Publicarea mărcii BOPI 03/1999
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv MOLDOVA
(531) Clasificarea de la Viena 24.09.02; 24.09.05; 26.01.06; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15
(540) Reproducerea mărcii MOLDOVA
Imagine pentru nr. de depozit:  007220
(550) Tipul mărcii Combinată;
(591) Culorile revendicate alb, negru, albastru, roşu, galben, verde
(730) Solicitant/Titular COMITETUL NATIONAL OLIMPIC AL REPUBLICII MOLDOVA
Str. A. Puşkin nr. 11, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
modificare 22.12.2008
Comitetul Naţional Olimpic al Republicii Moldova
Bd. Ştefan cel Mare nr. 77, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 03, 14, 16, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 39, 41
Lista produselor şi/sau serviciilor 03 - preparate de parfumerie, uleiuri esenţiale, produse cosmetice, loţiuni pentru păr; prafuri şi paste de dinţi;
14 - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din aceste materiale sau placate, neincluse în alte clase; giuvaiere, pietre preţioase; orologerie şi alte instrumente de cronometrat;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, neincluse în alte clase; produse imprimate; articole de legătorie; fotografii; papetărie; materiale adezive pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti plastici; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului); material didactice şi intuitive (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalaje (neincluse în alte clase); cărţi de joc; caractere tipografice; clişee;
18 - piele şi imitaţii de piele, produse din aceste materiale care nu sunt incluse în alte clase; piei de animale; cufere şi valize; umbrele de ploaie şi de soare, bastoane; cravaşe, bice, hamuri şi articole de şelărie;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole pentru acoperit capul;
26 - dantele şi broderii, nasturi, copci, capse, bucle;
27 - covoare, preşuri, rogojini;
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de sport neincluse în alte clase; podoabe pentru pomul de Crăciun;
29 - fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulciuri, compoturi; ouă, lapte şi produse lactate;
30 - zahăr, făină şi preparate făcute din cereale, pâine, articole de patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; prafuri de copt; mirodenii; gheaţă alimentară;
32 - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; servicii de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
41 - educaţie, organizarea procesului de instruire, divertisment, activitate sportivă şi culturală.
Reînnoirea mărcii Decizia din 27.07.2010
28, 32, 41
- nesolicitate: 03, 14, 16, 18, 25, 26, 27, 29, 30, 35, 36, 39
Permisiune Decizia nr. 1117-814 din 23.06.2010
- se acordă integral: 41
- se acordă parţial:
28 - jocuri sportive, inclusiv loto, jucării de producţie autohtonă; articole de gimnastică şi de sport neincluse în alte clase; podoabe pentru pomul de Crăciun;
32 - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice autohtone; băuturi şi sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor autohtone;
Expirarea valabilitatii Neachitarea taxei pentru reînnoirea înregistrării atrage decăderea titularului din drepturi.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\7377.mp3
Up