din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 02.03.2000 Atribuirea datei de depozit 12.01.2001 Inregistrarea 15.04.2013 Reinnoire 02.03.2020 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 7753

       
Statut Marcă expirată
Expirată 12/2020
(116) Numărul mărcii reînnoite R 7753
(151) Data înregistrării 12.01.2001
(156) Data reînnoirii 15.04.2013
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 02.03.2020
(210) Numărul de depozit 009197
(220) Data de depozit 02.03.2000
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 09/2000
(450) Publicarea mărcii BOPI 02/2001
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv Moldova Express
(531) Clasificarea de la Viena 26.03.23; 26.04.04; 27.05.01; 29.01.03
(540) Reproducerea mărcii MoldovaExpress
Imagine pentru nr. de depozit:  009197
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb, verde.
(730) Solicitant/Titular Banca de Economii S.A.
Str. Columna nr. 115, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Adresa de corespondenţă Roman Cojuhari, Banca de Economii S.A.
Str. Columna nr. 104/1, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
modificare 29.07.2010
Banca de Economii, bancă comercială pe acţiuni, MD
Str. Columna, nr. 115, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 36
Lista produselor şi/sau serviciilor 36 - asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare, afaceri imobiliare.
Permisiune Decizia nr. 1117-811 din 16.10.2012
Expirarea valabilitatii Neachitarea taxei pentru reînnoirea înregistrării atrage decăderea titularului din drepturi.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\9402.mp3
Up