din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 27.06.2000 Atribuirea datei de depozit 04.05.2001 Inregistrarea 15.03.2012 Reinnoire 11.03.2022 Reinnoire 18.05.2024 27.06.2030 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 8002

       
Statut Marcă reînnoită
(116) Numărul mărcii reînnoite 2R 8002
(151) Data înregistrării 04.05.2001
(156) Data reînnoirii 15.03.2012; 11.03.2022
(176) Durata reînnoirii 10; 10
(186) Data expirării reînnoirii 27.06.2020; 27.06.2030
(210) Numărul de depozit 009432
(220) Data de depozit 27.06.2000
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 01/2001
(450) Publicarea mărcii BOPI 06/2001
(531) Clasificarea de la Viena 28.05.00
(540) Reproducerea mărcii BUCHET MOLDAVII
Imagine pentru nr. de depozit:  009432
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere nestandard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular BUKET MOLDAVII, societate pe acţiuni de tip închis
Str. Sverdlov nr. 109, MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova
modificare 14.01.2004
Întreprinderea de vinificaţie unitară de stat "BUCHET MOLDAVII"
STR.SVERDLOV nr. 109, MD-4500, DUBĂSARI, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 32, 35, 42
Lista produselor şi/sau serviciilor 32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou;
42 - servicii de alimentaţie publică.
Permisiune Decizia nr. 1117-197 din 13.03.2012
Permisiune Decizia nr. 12 din 28.01.2022

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\9705.mp3
Up