din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 26.12.2000 Atribuirea datei de depozit 02.12.2002 Inregistrarea 11.11.2010 Reinnoire 26.12.2020 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 9149

       
Statut Marcă expirată
Expirată 7/2021
(116) Numărul mărcii reînnoite R 9149
(151) Data înregistrării 02.12.2002
(156) Data reînnoirii 11.11.2010
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 26.12.2020
(210) Numărul de depozit 009966
(220) Data de depozit 26.12.2000
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 08/2002
(450) Publicarea mărcii BOPI 01/2003
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv elementelor " Mini Miss", "Moldova"
(531) Clasificarea de la Viena 24.09.03; 24.09.14; 27.03.15; 27.05.10
(540) Reproducerea mărcii MM Mini Miss Moldova
Imagine pentru nr. de depozit:  009966
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular ELIT CENTRU S.R.L. agenţie de modele
Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 74, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat GOMENIUK Iuri
Str. Studenţilor nr. 3, bloc 6, ap. 29, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 35, 41
Lista produselor şi/sau serviciilor 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
Permisiune Decizia nr. 10 din 08.06.2006
Permisiune Decizia nr. 1117-938 din 22.07.2010
Expirarea valabilitatii Neachitarea taxei pentru reînnoirea înregistrării atrage decăderea titularului din drepturi.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\10235.mp3
Up