din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 07.11.2002 Atribuirea datei de depozit 04.05.2004 Inregistrarea 23.06.2004 Eliberarea certificatului de inregistrare 22.04.2013 Reinnoire 15.03.2023 Reinnoire 18.05.2024 07.11.2032 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 10569

       
Statut Marcă reînnoită
(116) Numărul mărcii reînnoite 2R 10569
(151) Data înregistrării 04.05.2004
(156) Data reînnoirii 22.04.2013; 15.03.2023
(176) Durata reînnoirii 10; 10
(186) Data expirării reînnoirii 07.11.2022; 07.11.2032
(210) Numărul de depozit 012084
(220) Data de depozit 07.11.2002
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 05/2003
(450) Publicarea mărcii BOPI 06/2004
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv „МОЛДАВИИ”
(531) Clasificarea de la Viena 02.01.04; 02.03.04; 04.01.02; 05.13.09; 24.01.19; 25.01.15; 28.05.00
(540) Reproducerea mărcii BUCHET MOLDAVII
Imagine pentru nr. de depozit:  012084
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular BUKET MOLDAVII, societate pe acţiuni de tip închis
Str. Sverdlov nr. 109, MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova
cesiune totala 10.11.2003
BADAREU VICTOR
Str. Dimitrov nr. 2, bloc A, ap. 5, MD-4517, Lunga, Dubăsari, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 33
Lista produselor şi/sau serviciilor 33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
Permisiune Decizia nr. 1117-252 din 16.04.2013

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\12838.mp3
Up