din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 13.11.2002 Atribuirea datei de depozit 07.06.2004 Inregistrarea 25.06.2004 Eliberarea certificatului de inregistrare 04.07.2014 Reinnoire 13.11.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 10725

       
Statut Marcă expirată
Expirată 6/2023
(116) Numărul mărcii reînnoite R 10725
(151) Data înregistrării 07.06.2004
(156) Data reînnoirii 04.07.2014
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 13.11.2022
(210) Numărul de depozit 012149
(220) Data de depozit 13.11.2002
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 10/2003
(450) Publicarea mărcii BOPI 07/2004
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv elementului "Молдавский"
(531) Clasificarea de la Viena 25.01.15; 26.04.01; 27.05.01; 28.05.00
(540) Reproducerea mărcii MOLDAVSCHII MONASTÎRI
Imagine pentru nr. de depozit:  012149
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular VOLCU Oleg
Bd. Dacia nr. 18, ap. 19, MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat SOCOLOVA Ecaterina, SOCOLOVA & PARTNERS S.R.L.
Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 60, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 33
Lista produselor şi/sau serviciilor 33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
Permisiune Decizia nr. 1117-441 din 03.07.2014
Expirarea valabilitatii Neachitarea taxei pentru reînnoirea înregistrării atrage decăderea titularului din drepturi.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\12857.mp3
Up