din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 27.04.2004 Atribuirea datei de depozit 14.09.2005 Inregistrarea 28.09.2005 Eliberarea certificatului de inregistrare 25.04.2014 Reinnoire 27.04.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 12732

       
Sechestru 27.11.2018; BOPI 1/2019
Statut În perioada de graţie
(116) Numărul mărcii reînnoite R 12732
(151) Data înregistrării 14.09.2005
(156) Data reînnoirii 25.04.2014
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 27.04.2024
(210) Numărul de depozit 014649
(220) Data de depozit 27.04.2004
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 05/2005
(450) Publicarea mărcii BOPI 10/2005
(531) Clasificarea de la Viena 26.04.01; 26.04.09; 29.01.13
Imagine pentru nr. de depozit:  014649
(550) Tipul mărcii Figurativă; Individuală;
(591) Culorile revendicate negru, albastru, roşu
(730) Solicitant/Titular SHAN LIAN INTERNATIONAL GROUP S.R.L., întreprindere cu capital străin
Str. M. Sadoveanu nr. 42, bloc 6, MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 35
Lista produselor şi/sau serviciilor 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou.

21.09.2005 Decizia (se inregistreaza marca)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\15598.mp3
Up