din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 26.04.2004 Atribuirea datei de depozit 13.04.2005 Inregistrarea 28.04.2005 Eliberarea certificatului de inregistrare 04.06.2014 Reinnoire 26.04.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 12225

       
Statut Marcă reînnoită
Cerere de reînnoire Nr. 2475 din 12.04.2024
(116) Numărul mărcii reînnoite R 12225
(151) Data înregistrării 13.04.2005
(156) Data reînnoirii 04.06.2014
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 26.04.2024
(210) Numărul de depozit 014608
(220) Data de depozit 26.04.2004
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 12/2004
(450) Publicarea mărcii BOPI 05/2005
(540) Reproducerea mărcii 24n
Imagine pentru nr. de depozit:  014608
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular Naţional Media S.R.L., întreprindere mixtă
Str. Uzinelor nr. 210/1, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
Adresa de corespondenţă BÎRDU Vadim
Str. Uzinelor nr. 210/1, MD-2037, Chişinău, Republica Moldova
modificare 22.05.2014
Naţional Media S.R.L., societate comercială, MD
Str. Petricani nr. 21, bloc 3, MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 16, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Lista produselor şi/sau serviciilor 16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale neincluse în alte clase; produse de imprimerie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; material pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului); material de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalare (neincluse în alte clase); caractere tipografice; clişee;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; organizare de călătorii;
40 - tratament de materiale;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi proiectări corespunzătoare; analiză industrială şi servicii de cercetare; design-ul şi elaborarea hardware şi software de calculatoare; servicii juridice;
43 - servicii de alimentaţie publică; cazare temporară;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; îngrijiri igienice şi de frumuseţe pentru oameni sau animale; servicii agricole, horticole şi forestiere.

20.04.2005 Decizia (se inregistreaza marca)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\15616.mp3
Up