din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 26.04.2004 Atribuirea datei de depozit 18.12.2007 Inregistrarea 31.01.2008 Eliberarea certificatului de inregistrare 14.07.2014 Reinnoire 26.04.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 15719

       
Statut În perioada de graţie
(116) Numărul mărcii reînnoite R 15719
(151) Data înregistrării 18.12.2007
(156) Data reînnoirii 14.07.2014
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 26.04.2024
(210) Numărul de depozit 014584
(220) Data de depozit 26.04.2004
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 08/2007
(450) Publicarea mărcii BOPI 01/2008
(531) Clasificarea de la Viena 28.05.00
(540) Reproducerea mărcii VICTORIA VICTORIA
Imagine pentru nr. de depozit:  014584
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular LEVA Simion
Str. Maria Cebotari nr. 16, bloc 1, ap. 2, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
cesiune totală 02.11.2012
ODAGIU Ştefan, MD
Bd. Renaşterii nr. 4, ap. 16, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 05, 33, 35
Lista produselor şi/sau serviciilor 05 - produse veterinare; produse igienice de uz medical; substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, material pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii, vinului, divinului);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou.

26.12.2007 Decizia (se inregistreaza marca)
18.06.2007 Decizie de accept partial, fara contestatii la Aviz
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\15666.mp3
Up