din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 27.04.2004 Atribuirea datei de depozit 18.08.2006 Inregistrarea 28.08.2006 Eliberarea certificatului de inregistrare 27.06.2014 Reinnoire 27.04.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 13997

       
Statut În perioada de graţie
(116) Numărul mărcii reînnoite R 13997
(151) Data înregistrării 18.08.2006
(156) Data reînnoirii 27.06.2014
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 27.04.2024
(210) Numărul de depozit 014609
(220) Data de depozit 27.04.2004
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 12/2004
(450) Publicarea mărcii BOPI 09/2006
(531) Clasificarea de la Viena 01.15.05; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.12; 29.01.13
(540) Reproducerea mărcii Deja-Vu
Imagine pentru nr. de depozit:  014609
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb, negru, roşu.
(730) Solicitant/Titular CHIROŞCA Nicolae
Str. A. Şciusev nr. 55, ap. 35, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 43
Lista produselor şi/sau serviciilor 43 - servicii de alimentaţie publică; cazare temporară.
Contestaţii 4775; 30.12.2005
împotriva deciziei de radiere
Contestatar(i) - CHIROŞCA Nicolae, MD
1. Se restabileşte termenul omis privind cererea nr. 014609 din 2004.04.27, care este de 4 luni.
2. Se abrogă Decizia de radiere din 2005.10.12.
3. În termen de pîmă la o lună de la emiterea prezenttei hotărâri, solicitantul va achita taxa pentru repunerea în termenul omis - 200$, taxa pentru înregistrarea şi eliberarea certificatului de înregistrare - 125$ şi taxa neplătită în termenul prevăzut - 62,5 $, total - 387,5$.Data hotărârii - 22.06.2006
 
Comisia de Contestatii

22.08.2006 Decizia Comisiei de Apel (se inregistreaza marca cu certif)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\15790.mp3
Up