din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 27.04.2004 Atribuirea datei de depozit 18.08.2006 Inregistrarea 28.08.2006 Eliberarea certificatului de inregistrare 12.08.2014 Reinnoire 27.04.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 13998

       
Statut În perioada de graţie
(116) Numărul mărcii reînnoite R 13998
(151) Data înregistrării 18.08.2006
(156) Data reînnoirii 12.08.2014
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 27.04.2024
(210) Numărul de depozit 014610
(220) Data de depozit 27.04.2004
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 12/2004
(450) Publicarea mărcii BOPI 09/2006
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv elementelor "c o c k t a i l b a r"
(531) Clasificarea de la Viena 02.03.05; 02.03.23; 11.03.02; 27.05.02; 27.05.08; 29.01.13
(540) Reproducerea mărcii DEJA VU cocktailbar
Imagine pentru nr. de depozit:  014610
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb, negru, roşu.
(730) Solicitant/Titular CHIROŞCA Nicolae
Str. A. Şciusev nr. 55, ap. 35, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 43
Lista produselor şi/sau serviciilor 43 - servicii de alimentaţie publică; cazare temporară.
Contestaţii 4776; 30.12.2005
împotriva deciziei de radiere
Contestatar(i) - CHIROŞCA Nicolae, MD
1. Se restabileşte termenul omis privind cererea nr. 014610 din 2004.04.27, care este de 4 luni.
2. Se abrogă Decizia de radiere din 2005.10.12.
3. În termen de pînă la o lună de la emiterea prezentei hotărâri, solicitantul va achita taxa pentru repunerea în termenul omis - 200$, taxa pentru înregistrarea şi eliberarea certificatului de înregistrare - 125 $ şi taxa neplătită în termenul prevăzut - 62, 5$, total - 387,5$.Data hotărârii - 22.06.2006
 
Comisia de Contestatii

22.08.2006 Decizia Comisiei de Apel (se inregistreaza marca cu certif)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\15791.mp3
Up