din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 06.05.2004 Atribuirea datei de depozit 06.06.2005 Inregistrarea 23.06.2005 Eliberarea certificatului de inregistrare 23.06.2014 Reinnoire 06.05.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 12437

       
Statut În perioada de graţie
(116) Numărul mărcii reînnoite R 12437
(151) Data înregistrării 06.06.2005
(156) Data reînnoirii 23.06.2014
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 06.05.2024
(210) Numărul de depozit 014698
(220) Data de depozit 06.05.2004
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 02/2005
(450) Publicarea mărcii BOPI 07/2005
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv elementului "Днестр"
(531) Clasificarea de la Viena 28.05.00
(540) Reproducerea mărcii SEDOI DNESTR
Imagine pentru nr. de depozit:  014698
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular KVINT, societate pe acţiuni de tip închis, fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol
Str. Lenin nr. 38, MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
modificare 29.01.2008
KVINT, fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol
Str. Lenin nr. 38, MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 33
Lista produselor şi/sau serviciilor 33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

10.06.2005 Decizia (se inregistreaza marca)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\15836.mp3
Up