din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 06.05.2004 Atribuirea datei de depozit 13.04.2005 Inregistrarea 28.04.2005 Eliberarea certificatului de inregistrare 23.06.2014 Reinnoire 06.05.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 12241

       
Statut Marcă reînnoită
Cerere de reînnoire Nr. 2750 din 25.04.2024 Data achitării taxei 24.04.2024
(116) Numărul mărcii reînnoite R 12241
(151) Data înregistrării 13.04.2005
(156) Data reînnoirii 23.06.2014
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 06.05.2024
(210) Numărul de depozit 014705
(220) Data de depozit 06.05.2004
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 12/2004
(450) Publicarea mărcii BOPI 05/2005
(531) Clasificarea de la Viena 28.05.00
(540) Reproducerea mărcii CHERNETSKY
Imagine pentru nr. de depozit:  014705
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular KVINT, societate pe acţiuni de tip închis, fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol
Str. Lenin nr. 38, MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
modificare 29.01.2008
KVINT, fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol
Str. Lenin nr. 38, MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 33
Lista produselor şi/sau serviciilor 33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

20.04.2005 Decizia (se inregistreaza marca)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\15843.mp3
Up