din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 29.04.2004 Atribuirea datei de depozit 13.12.2005 Inregistrarea 23.12.2005 Eliberarea certificatului de inregistrare 01.04.2014 Reinnoire 29.04.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 13046

       
Statut În perioada de graţie
(116) Numărul mărcii reînnoite R 13046
(151) Data înregistrării 13.12.2005
(156) Data reînnoirii 01.04.2014
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 29.04.2024
(210) Numărul de depozit 014936
(220) Data de depozit 29.04.2004
Calea internaţională 0948228,1237266
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 08/2005
(450) Publicarea mărcii BOPI 01/2006
(531) Clasificarea de la Viena 07.01.24; 26.03.23; 26.04.18; 27.05.24
(540) Reproducerea mărcii LIDER
Imagine pentru nr. de depozit:  014936
(550) Tipul mărcii Combinată; Colectivă;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular ESPLAN-LUX S.R.L.
Str. Mihai Viteazul nr. 6, et. 2, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
modificare 12.02.2014
ESPLAN-LUX S.R.L., MD
Str. Ion Neculce nr. 63, ap. 22, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
Persoanele autorizate sa utilizeze marca
(511) Clasificarea de la Nisa 06, 17, 19, 37, 39, 40
Lista produselor şi/sau serviciilor 06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de construcţie metalice; construcţii metalice transportabile; materiale metalice pentru căile ferate; cabluri şi sârme metalice neelectrice; lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice, seifuri; produse metalice care nu sunt incluse în alte clase; minereuri;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi produse din aceste materiale neincluse în alte clase; produse din materiale plastice semifinite; materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare; tuburi flexibile nemetalice;
19 - materiale de construcţie nemetalice; tuburi rigide nemetalice pentru construcţii; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile, monumente nemetalice;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; organizare de călătorii;
40 - tratament de materiale.
Contestaţii 846; 22.02.2005
împotriva avizului provizoriu,
Contestatar(i) - ESPLAN-LUX S.R.L., MD

27.01.2005 Aviz provizoriu de respingere partiala
16.12.2005 Decizia (se inregistreaza marca cu certif)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\15850.mp3
Up