din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 30.04.2004 Atribuirea datei de depozit 08.11.2004 Inregistrarea 24.11.2004 Eliberarea certificatului de inregistrare 27.06.2014 Reinnoire 30.04.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 11468

       
Statut În perioada de graţie
(116) Numărul mărcii reînnoite R 11468
(151) Data înregistrării 08.11.2004
(156) Data reînnoirii 27.06.2014
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 30.04.2024
(210) Numărul de depozit 014729
(220) Data de depozit 30.04.2004
Calea internaţională 0846478
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 07/2004
(450) Publicarea mărcii BOPI 12/2004
(531) Clasificarea de la Viena 03.07.21; 04.03.20; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.15
(540) Reproducerea mărcii FIREBIRD VINEYARDS
Imagine pentru nr. de depozit:  014729
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb, negru, galben, cafeniu, oranj, roşu, albastru
(730) Solicitant/Titular MOLDAGROVIN S.R.L.
Str. Vl. Korolenko nr. 6, MD-5301, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 33
Lista produselor şi/sau serviciilor 33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\15862.mp3
Up