din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 05.05.2004 Atribuirea datei de depozit 02.12.2004 Inregistrarea 30.12.2004 Eliberarea certificatului de inregistrare 21.07.2014 Reinnoire 05.05.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 11520

       
Statut În perioada de graţie
(116) Numărul mărcii reînnoite R 11520
(151) Data înregistrării 02.12.2004
(156) Data reînnoirii 21.07.2014
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 05.05.2024
(210) Numărul de depozit 014656
(220) Data de depozit 05.05.2004
Calea internaţională 0847938
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 08/2004
(450) Publicarea mărcii BOPI 01/2005
(531) Clasificarea de la Viena 26.01.01; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.03
(540) Reproducerea mărcii VALCONI
Imagine pentru nr. de depozit:  014656
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular DIVALCONI S.R.L., societate comercială
Str. Bulgară nr. 107, ap. 4, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 02, 03, 35, 39, 43
Lista produselor şi/sau serviciilor 02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini naturale în stare brută; metale sub formă de foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti;
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
35 - comercializarea vopselelor şi altor produse chimice;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; organizare de călătorii;
43 - servicii de alimentaţie publică; cazare temporară.

13.12.2004 Decizia (se inregistreaza marca)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\15878.mp3
Up