din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 20.10.2004 Inscrierea in Registrul marcilor notorii

Detalii pentru nr. de depozit:

       
Statut Marcă notorie
Numărul cererii de recunoastere a notorietăţii 2
Data înscrierii în Registrul mărcilor notorii 20.10.2004
(540) Reproducerea mărcii ORHEI VIT VITA
Imagine pentru nr. de depozit:
(550) Tipul mărcii Individuală;
Persoana care solicita notorietatea ORHEI-VIT S.R.L.
Str. Industrială nr. 40, MD-2037, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat CIUBUC Iulia
Str. Tighina nr. 49, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
modificare 22.01.2021
ORHEI-VIT S.A., MD
Str. Mesager nr. 16, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
modificare 26.08.2020
ORHEI-VIT S.A., MD
Str. Stejarilor nr. 20, MD-3500, Orhei, Republica Moldova
Publicarea cererii 12/2004
Recunoaşterea se cere de la 2004-10-20
Data recunoaşterii notorietaţii 2004-10-20
Hotărârea Comisiei de Apel AGEPI 2005-04-02
Publicarea marcii notorii 6/2005
(511) Clasificarea de la Nisa 03, 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39
Lista produselor şi/sau serviciilor 03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse igienice de uz medical; substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, material pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide.
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă de răcit.
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, neincluse în alte clase; animale vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori naturale; hrană pentru animale, malţ.
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou.
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; organizare de călătorii.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\2.mp3
Up