din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 14.06.2013 Inscrierea in Registrul marcilor notorii

Detalii pentru nr. de depozit:

       
Statut Marcă notorie
Numărul cererii de recunoastere a notorietăţii 20
Data înscrierii în Registrul mărcilor notorii 14.06.2013
(540) Reproducerea mărcii MOLDAVSCHII STANDART
Imagine pentru nr. de depozit:
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
Persoana care solicita notorietatea MOLDAVSCHII STANDART S.R.L., întreprindere cu capital străin, fabrica de vinuri şi divinuri
Str. Iu. Gagarin nr. 30, MD-7422, Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova
Recunoaşterea se cere de la 2011-01-01
Data recunoaşterii notorietaţii 2011-01-01
Data hotărârii instanţei de judecată 2013-04-30
Prin Hotararea Curtii de Apel Chisinau din 2013.04.30 se recunoaste notoriu semnul "MOLDAVSCHII STANDART" incepand cu 01.01.2011 dupa compania "MOLDAVSKII STANDART" S.R.L., pentru produsele din clasa 33, 35 conform clasificatorului CIPS
Publicarea marcii notorii 6/2013
(511) Clasificarea de la Nisa 33, 35
Lista produselor şi/sau serviciilor 33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\20.mp3
Up