din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 24.10.2013 Atribuirea datei de depozit 04.11.2013 Examinarea preliminara 31.12.2013 Publicarea cererii 31.03.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 11.09.2014 Examinarea de fond 11.12.2014 Inregistrarea 16.01.2015 Eliberarea certificatului de inregistrare 24.10.2023 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 26464

       
Interdicţie 28.01.2016; BOPI 2/2016; BOPI 10/2016; BOPI 5/2017
Statut Marcă înregistrată
(111) Numărul de ordine al înregistrării 26464
(151) Data înregistrării 11.12.2014
(181) Data de expirare 24.10.2023
(210) Numărul de depozit 033884
(220) Data de depozit 24.10.2013
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 12/2013
(450) Publicarea mărcii BOPI 02/2015
(531) Clasificarea de la Viena 02.03.04; 02.03.12; 05.07.02; 05.07.10; 25.01.13; 25.07.01; 26.01.14; 26.01.18; 27.05.02
(540) Reproducerea mărcii DEMETRA
Imagine pentru nr. de depozit:  033884
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular VILA DEMETRA S.R.L., societate comercială
MD-3733, Truşeni, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 29, 30, 31, 32, 33, 35, 43
Lista produselor şi/sau serviciilor 29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
31 - cereale şi produse agricole, horticole, forestiere, necuprinse în alte clase; animale vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori naturale; alimente pentru animale; malţ;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
Rezultatele examinarii: Decizia din 11.09.2014
Explicaţiile expertului Art. 8 (1) b
- se accepta: 31, 32, 33, 43
- se respinge: 29, 30, 35
Contestaţii 5276; 07.08.2014
împotriva avizului provizoriu,
Contestatar(i) - VILA DEMETRA S.R.L., societate comercială, MD
prin intermediul mandatarului GOMENIUK Iuri

09.06.2014 Aviz provizoriu de respingere partiala
11.09.2014 Decizie de inregistrare a marcii fara contestatie la aviz (APD)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\36403.mp3
Up