din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 22.10.2013 Atribuirea datei de depozit 04.11.2013 Examinarea preliminara 31.12.2013 Publicarea cererii 31.03.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 26.05.2014 Examinarea de fond 26.06.2014 Inregistrarea 07.08.2014 Eliberarea certificatului de inregistrare 22.10.2023 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 25764

       
Statut Marcă înregistrată
(111) Numărul de ordine al înregistrării 25764
(151) Data înregistrării 26.06.2014
(181) Data de expirare 22.10.2023
(210) Numărul de depozit 033859
(220) Data de depozit 22.10.2013
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 12/2013
(450) Publicarea mărcii BOPI 09/2014
(540) Reproducerea mărcii BLUE JEANS
Imagine pentru nr. de depozit:  033859
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular ALCOLUX S.R.L.
MD-6225, Grigorăuca, Sîngerei, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 33
Lista produselor şi/sau serviciilor 33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

26.05.2014 Decizie de inregistrare a marcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\36405.mp3
Up