din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 22.10.2013 Atribuirea datei de depozit 04.11.2013 Examinarea preliminara 31.12.2013 Publicarea cererii 31.03.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 29.05.2014 Examinarea de fond 29.06.2014 Inregistrarea 07.08.2014 Eliberarea certificatului de inregistrare 22.10.2023 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 25798

       
Statut Marcă înregistrată
(111) Numărul de ordine al înregistrării 25798
(151) Data înregistrării 29.06.2014
(181) Data de expirare 22.10.2023
(210) Numărul de depozit 033862
(220) Data de depozit 22.10.2013
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 12/2013
(450) Publicarea mărcii BOPI 09/2014
(540) Reproducerea mărcii CASURAPI
Imagine pentru nr. de depozit:  033862
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular CASURAPI-COM S.R.L., societate comercială
MD-6238, Sîngereii Noi, Sîngerei, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 06, 19
Lista produselor şi/sau serviciilor 06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de construcţie metalice; construcţii metalice transportabile; materiale metalice pentru căile ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice necuprinse în alte clase; minereuri;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente nemetalice.

29.05.2014 Decizie de inregistrare a marcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\36415.mp3
Up