din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 01.11.2013 Atribuirea datei de depozit 12.11.2013 Examinarea preliminara 31.12.2013 Publicarea cererii 31.03.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 30.05.2014 Examinarea de fond 06.11.2014 Inregistrarea 12.11.2014 Eliberarea certificatului de inregistrare 01.11.2023 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 26300

       
Statut Marcă înregistrată
Cerere de reînnoire Nr. 2644 din 19.04.2024 Data achitării taxei 29.04.2024
(111) Numărul de ordine al înregistrării 26300
(151) Data înregistrării 06.11.2014
(181) Data de expirare 01.11.2023
(210) Numărul de depozit 033918
(220) Data de depozit 01.11.2013
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 12/2013
(450) Publicarea mărcii BOPI 12/2014
(531) Clasificarea de la Viena 01.01.02; 01.03.02; 01.03.13; 07.01.06; 07.01.20; 27.01.12; 28.05.00; 29.01.15
(540) Reproducerea mărcii GAGAUZ MALLARI GAGAUZIA
Imagine pentru nr. de depozit:  033918
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate verde, roşu, galben, albastru, portocaliu
(730) Solicitant/Titular Direcţia principală de dezvoltare economică, de comerţ, servicii şi relaţii economice externe a UTA Găgăuzia
Str. Lenin nr. 194, MD-3805, Comrat, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 03, 04, 05, 12, 18, 20, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42
Lista produselor şi/sau serviciilor 03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
18 - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste materiale necuprinse în alte clase; piei de animale; geamantane şi valize; umbrele şi umbrele de soare; bastoane; bice şi articole de şelărie;
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din materiale plastice;
24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului;
27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte produse pentru acoperirea podelelor; tapete murale, nu din materiale textile;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
31 - cereale şi produse agricole, horticole, forestiere, necuprinse în alte clase; animale vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori naturale; alimente pentru animale; malţ;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea; servicii de analiză şi cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea hardware şi software de calculator.

30.05.2014 Decizie de inregistrare a marcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\36449.mp3
Up