din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 24.10.2013 Atribuirea datei de depozit 12.11.2013 Examinarea preliminara 31.12.2013 Publicarea cererii 31.03.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 26.05.2014 Examinarea de fond 11.07.2014 Inregistrarea 12.08.2014 Eliberarea certificatului de inregistrare 24.10.2023 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 25771

       
Statut Marcă înregistrată
(111) Numărul de ordine al înregistrării 25771
(151) Data înregistrării 11.07.2014
(181) Data de expirare 24.10.2023
(210) Numărul de depozit 033889
(220) Data de depozit 24.10.2013
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 12/2013
(450) Publicarea mărcii BOPI 09/2014
(540) Reproducerea mărcii VIOARA
Imagine pentru nr. de depozit:  033889
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere nestandard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular VIORICA-COSMETIC S.A.
Str. Mesager nr. 1, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 03
Lista produselor şi/sau serviciilor 03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor.

26.05.2014 Decizie de inregistrare a marcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\36452.mp3
Up