din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 24.10.2013 Atribuirea datei de depozit 12.11.2013 Examinarea preliminara 31.12.2013 Publicarea cererii 31.03.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 26.05.2014 Examinarea de fond 26.06.2014 Inregistrarea 22.07.2014 Eliberarea certificatului de inregistrare 24.10.2023 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 25772

       
Sechestru 29.03.2023; BOPI 4/2023; BOPI 6/2023
Statut Marcă înregistrată
(111) Numărul de ordine al înregistrării 25772
(151) Data înregistrării 26.06.2014
(181) Data de expirare 24.10.2023
(210) Numărul de depozit 033893
(220) Data de depozit 24.10.2013
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 12/2013
(450) Publicarea mărcii BOPI 08/2014
(531) Clasificarea de la Viena 01.01.02; 11.01.02; 11.01.04; 11.01.05; 11.03.09; 26.04.18; 26.05.16; 27.05.24; 29.01.12
(540) Reproducerea mărcii KOMMUNALKA
Imagine pentru nr. de depozit:  033893
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb, roşu
(730) Solicitant/Titular MANIA S.R.L.
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 44, ap. 15, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 43
Lista produselor şi/sau serviciilor 43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.

26.05.2014 Decizie de inregistrare a marcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\36456.mp3
Up