din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 30.10.2013 Atribuirea datei de depozit 16.12.2013 Examinarea preliminara 31.01.2014 Publicarea cererii 30.04.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 30.05.2014 Examinarea de fond 30.06.2014 Inregistrarea 07.08.2014 Eliberarea certificatului de inregistrare 30.10.2023 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 25809

       
Statut Marcă înregistrată
(111) Numărul de ordine al înregistrării 25809
(151) Data înregistrării 30.06.2014
(181) Data de expirare 30.10.2023
(210) Numărul de depozit 033909
(220) Data de depozit 30.10.2013
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 01/2014
(450) Publicarea mărcii BOPI 09/2014
(540) Reproducerea mărcii CREAVIT
Imagine pentru nr. de depozit:  033909
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere nestandard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular VLADOVA Alla
Str. Alecu Russo nr. 61, bloc 2, ap. 90, MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 11, 20, 35
Lista produselor şi/sau serviciilor 11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare;
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în alte clase) din lemn, plută, trestie, spumă de mare, înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din materiale plastice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; import-export, servicii de comercializare pentru terţi prestate de o reţea de magazine.

30.05.2014 Decizie de inregistrare a marcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\36457.mp3
Up