din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 23.10.2013 Atribuirea datei de depozit 02.01.2014 Examinarea preliminara 28.02.2014 Publicarea cererii 31.05.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 25.06.2014 Examinarea de fond 19.08.2014 Inregistrarea 09.09.2014 Eliberarea certificatului de inregistrare 23.10.2023 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 25998

       
Data acţiunii în judecată 05.04.2022
Statut Marcă înregistrată
(111) Numărul de ordine al înregistrării 25998
(151) Data înregistrării 19.08.2014
(181) Data de expirare 23.10.2023
(210) Numărul de depozit 033895
(220) Data de depozit 23.10.2013
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 02/2014
(450) Publicarea mărcii BOPI 10/2014
(540) Reproducerea mărcii EUPHORIA
Imagine pentru nr. de depozit:  033895
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular GHITER Igori
Bd. Traian nr. 2, bloc 3, ap. 8, MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 03
Lista produselor şi/sau serviciilor 03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor.

25.06.2014 Decizie de inregistrare a marcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\36459.mp3
Up