din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 28.10.2013 Atribuirea datei de depozit 14.11.2013 Examinarea preliminara 31.12.2013 Publicarea cererii 31.03.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 30.12.2014 Examinarea de fond 30.03.2015 Inregistrarea 14.05.2015 Eliberarea certificatului de inregistrare 28.10.2023 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 26934

       
Statut Marcă înregistrată
(111) Numărul de ordine al înregistrării 26934
(151) Data înregistrării 30.03.2015
(181) Data de expirare 28.10.2023
(210) Numărul de depozit 033906
(220) Data de depozit 28.10.2013
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 12/2013
(450) Publicarea mărcii BOPI 06/2015
(540) Reproducerea mărcii CASA-NOVA
Imagine pentru nr. de depozit:  033906
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular POIA Iulian
Str. Igor Vieru nr. 14/2, ap. 22, MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 20
Lista produselor şi/sau serviciilor 20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din materiale plastice.
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou.
Rezultatele examinarii: Decizia din 30.12.2014
Explicaţiile expertului Art. 8 (1) b
- se accepta: 20
- se respinge: 35

29.05.2014 Aviz provizoriu de respingere partiala
30.12.2014 Decizie de inregistrare a marcii fara contestatie la aviz (APD)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\36477.mp3
Up