din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 28.10.2013 Atribuirea datei de depozit 02.01.2014 Examinarea preliminara 28.02.2014 Publicarea cererii 31.05.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 25.06.2014 Examinarea de fond 17.09.2014 Inregistrarea 15.10.2014 Eliberarea certificatului de inregistrare 28.10.2023 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 26098

       
Statut Marcă înregistrată
(111) Numărul de ordine al înregistrării 26098
(151) Data înregistrării 17.09.2014
(181) Data de expirare 28.10.2023
(210) Numărul de depozit 033922
(220) Data de depozit 28.10.2013
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 02/2014
(450) Publicarea mărcii BOPI 11/2014
(531) Clasificarea de la Viena 26.11.12; 27.05.08; 27.05.17
(540) Reproducerea mărcii ROCCO
Imagine pentru nr. de depozit:  033922
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular DOROFTEI Veaceslav
Str. Nicolae H. Costin nr. 63/2, ap. 123, MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 30
Lista produselor şi/sau serviciilor 30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.

25.06.2014 Decizie de inregistrare a marcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\36478.mp3
Up