din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 29.10.2013 Atribuirea datei de depozit 12.11.2013 Examinarea preliminara 31.12.2013 Publicarea cererii 31.03.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 12.06.2014 Examinarea de fond 12.07.2014 Inregistrarea 14.08.2014 Eliberarea certificatului de inregistrare 29.10.2023 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 25874

       
Statut Marcă înregistrată
(111) Numărul de ordine al înregistrării 25874
(151) Data înregistrării 12.07.2014
(181) Data de expirare 29.10.2023
(210) Numărul de depozit 033925
(220) Data de depozit 29.10.2013
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 12/2013
(450) Publicarea mărcii BOPI 09/2014
(531) Clasificarea de la Viena 01.01.02; 01.15.09; 02.01.10; 27.05.07; 27.05.09; 29.01.13
(540) Reproducerea mărcii STAIN EXPERT
Imagine pentru nr. de depozit:  033925
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate auriu, albastru, alb
(730) Solicitant/Titular FILAT Cristina
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 42, ap. 5, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
cesiune totală 11.06.2019
PARAMETIMPEX S.R.L., MD
Str. A. Puşkin nr. 4, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 03
Lista produselor şi/sau serviciilor 03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor.

12.06.2014 Decizie de inregistrare a marcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\36484.mp3
Up