din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 30.10.2013 Atribuirea datei de depozit 14.11.2013 Examinarea preliminara 31.12.2013 Publicarea cererii 31.03.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 29.05.2014 Examinarea de fond 29.06.2014 Inregistrarea 07.08.2014 Eliberarea certificatului de inregistrare 30.10.2023 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 25803

       
Statut Marcă înregistrată
(111) Numărul de ordine al înregistrării 25803
(151) Data înregistrării 29.06.2014
(181) Data de expirare 30.10.2023
(210) Numărul de depozit 033936
(220) Data de depozit 30.10.2013
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 12/2013
(450) Publicarea mărcii BOPI 09/2014
(531) Clasificarea de la Viena 26.04.03; 26.04.09; 26.13.25; 29.01.13
Imagine pentru nr. de depozit:  033936
(550) Tipul mărcii Figurativă; Individuală;
(591) Culorile revendicate verde-închis, verde-deschis, galben
(730) Solicitant/Titular Centrul Informaţional Agricol, întreprindere de stat
Bd. Cuza-Vodă nr. 5/1, MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 05, 44
Lista produselor şi/sau serviciilor 05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau animale; servicii de agricultură, horticultură şi de silvicultură.

29.05.2014 Decizie de inregistrare a marcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\36493.mp3
Up