din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 29.10.2013 Atribuirea datei de depozit 16.12.2013 Examinarea preliminara 31.01.2014 Publicarea cererii 30.04.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 06.11.2014 Examinarea de fond 06.02.2015 Inregistrarea 17.03.2015 Eliberarea certificatului de inregistrare 29.10.2023 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 26689

       
Statut Marcă înregistrată
(111) Numărul de ordine al înregistrării 26689
(151) Data înregistrării 06.02.2015
(181) Data de expirare 29.10.2023
(210) Numărul de depozit 033937
(220) Data de depozit 29.10.2013
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 01/2014
(450) Publicarea mărcii BOPI 04/2015
(531) Clasificarea de la Viena 01.01.02; 01.01.20; 01.01.25; 18.01.19; 18.01.23; 27.05.17; 29.01.14
(540) Reproducerea mărcii STAR TAXI
Imagine pentru nr. de depozit:  033937
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate galben, alb, gri, negru
(730) Solicitant/Titular TARPAN Octavian
Str. Albişoara nr. 76, bloc 6, ap. 94, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova;
REMIŞ Constantin
Str. Valea Rediului nr. 6, MD-2070, Chişinău, Republica Moldova
Opozantul 2900; 05.05.2014
SEVITEL-CENTRU S.R.L.
Str. Petru Zadnipru nr. 2, ap. 163, MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 35, 39
Lista produselor şi/sau serviciilor 35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.

06.11.2014 Decizie de inregistrare a marcii dupa opozitie (ATD)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\36494.mp3
Up