din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 30.10.2013 Atribuirea datei de depozit 10.01.2014 Examinarea preliminara 28.02.2014 Publicarea cererii 31.05.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 25.08.2014 Examinarea de fond 20.11.2014 Inregistrarea 08.12.2014 Eliberarea certificatului de inregistrare 30.10.2023 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 26348

       
Statut Marcă înregistrată
Cerere de reînnoire Nr. 2114 din 28.03.2024 Data achitării taxei 27.03.2024
(111) Numărul de ordine al înregistrării 26348
(151) Data înregistrării 20.11.2014
(181) Data de expirare 30.10.2023
(210) Numărul de depozit 033946
(220) Data de depozit 30.10.2013
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 02/2014
(450) Publicarea mărcii BOPI 01/2015
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv "G", cu excepţia executării grafice deosebite
(531) Clasificarea de la Viena 03.07.01; 26.01.15; 27.01.06; 27.03.03; 27.05.01; 27.05.22
(540) Reproducerea mărcii G GRABOPLAST
Imagine pentru nr. de depozit:  033946
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular PERVANCIUC Alexandr
Str. Ştefan Neaga nr. 37, MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
Adresa de corespondenţă PERVANCIUC Alexandr
Str. Ştefan Neaga nr. 37, MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 17, 27
Lista produselor şi/sau serviciilor 17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi produse din aceste materiale necuprinse în alte clase; produse din materiale plastice semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, conducte flexibile nemetalice;
27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte produse pentru acoperirea podelelor; tapete murale, nu din materiale textile.
Rezultatele examinarii: Decizia din 25.08.2014
Explicaţiile expertului Art. 8 (1) b
- se accepta: 17, 17
- se accepta parţial:
27 - covoare, preşuri, rogojini, tapete murale, nu din materiale textile.
27 - covoare, preşuri, rogojini, tapete murale, nu din materiale textile.

01.07.2014 Aviz provizoriu de respingere partiala
25.08.2014 Decizie de inregistrare a marcii cu acordul solicitantului la aviz (APD)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\36506.mp3
Up