din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 31.10.2013 Atribuirea datei de depozit 12.11.2013 Examinarea preliminara 31.12.2013 Publicarea cererii 31.03.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 18.07.2014 Examinarea de fond 12.11.2014 Inregistrarea 21.11.2014 Eliberarea certificatului de inregistrare 31.10.2023 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 26332

       
Statut Marcă înregistrată
(111) Numărul de ordine al înregistrării 26332
(151) Data înregistrării 12.11.2014
(181) Data de expirare 31.10.2023
(210) Numărul de depozit 033929
(220) Data de depozit 31.10.2013
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 12/2013
(450) Publicarea mărcii BOPI 12/2014
(540) Reproducerea mărcii ÎMPREUNĂ CONSTRUIM MOLDOVA PUTERNICĂ!
Imagine pentru nr. de depozit:  033929
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular BUTMALAI Ion
Str. Cetatea Albă nr. 2A, MD-3900, Cahul, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 35, 41, 45
Lista produselor şi/sau serviciilor 35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
Permisiune Decizia nr. 1117-661 din 12.11.2014

18.07.2014 Decizie de inregistrare a marcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\36508.mp3
Up