din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 04.11.2013 Atribuirea datei de depozit 10.01.2014 Examinarea preliminara 28.02.2014 Publicarea cererii 31.05.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 19.08.2014 Examinarea de fond 18.11.2014 Inregistrarea 08.12.2014 Eliberarea certificatului de inregistrare 04.11.2023 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 26344

       
Statut Marcă înregistrată
(111) Numărul de ordine al înregistrării 26344
(151) Data înregistrării 18.11.2014
(181) Data de expirare 04.11.2023
(210) Numărul de depozit 033964
(220) Data de depozit 04.11.2013
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 02/2014
(450) Publicarea mărcii BOPI 01/2015
(531) Clasificarea de la Viena 02.07.12; 02.07.23; 02.09.01; 27.05.01; 29.01.13
(540) Reproducerea mărcii BIOMEDDIAGNOSTIC
Imagine pentru nr. de depozit:  033964
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate roşu, albastru, alb
(730) Solicitant/Titular COŢUR Vladimir
Str. Acad. Sergiu Rădăuţanu str-la 4, nr. 8, MD-2019, Codru, Chişinău, Republica Moldova
cesiune totală 03.11.2015
PRUTEANU Mihail, MD
Str. Viilor nr. 14A, MD-2003, Durleşti, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 44
Lista produselor şi/sau serviciilor 44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau animale; servicii de agricultură, horticultură şi de silvicultură.

19.08.2014 Decizie de inregistrare a marcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\36526.mp3
Up