din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 05.11.2013 Atribuirea datei de depozit 18.11.2013 Examinarea preliminara 31.12.2013 Publicarea cererii 31.03.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 29.05.2014 Examinarea de fond 29.06.2014 Inregistrarea 07.08.2014 Eliberarea certificatului de inregistrare 05.11.2023 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 25804

       
Statut Marcă înregistrată
(111) Numărul de ordine al înregistrării 25804
(151) Data înregistrării 29.06.2014
(181) Data de expirare 05.11.2023
(210) Numărul de depozit 033958
(220) Data de depozit 05.11.2013
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 12/2013
(450) Publicarea mărcii BOPI 09/2014
(540) Reproducerea mărcii COVALCIUC
Imagine pentru nr. de depozit:  033958
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular COVALCIUC Dumitru
Str. Florilor nr. 16/1, ap. 92, MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 44
Lista produselor şi/sau serviciilor 44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau animale; servicii de agricultură, horticultură şi de silvicultură.

29.05.2014 Decizie de inregistrare a marcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\36528.mp3
Up