din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 07.11.2013 Atribuirea datei de depozit 26.11.2013 Examinarea preliminara 31.01.2014 Publicarea cererii 30.04.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 09.06.2014 Examinarea de fond 09.07.2014 Inregistrarea 12.08.2014 Eliberarea certificatului de inregistrare 07.11.2023 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 25855

       
Statut Marcă înregistrată
(111) Numărul de ordine al înregistrării 25855
(151) Data înregistrării 09.07.2014
(181) Data de expirare 07.11.2023
(210) Numărul de depozit 033971
(220) Data de depozit 07.11.2013
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 01/2014
(450) Publicarea mărcii BOPI 09/2014
(531) Clasificarea de la Viena 03.07.16; 26.03.01; 26.03.15; 26.03.23; 28.05.00; 28.09.00
(540) Reproducerea mărcii NĂŞARIM NĂŞARIM
Imagine pentru nr. de depozit:  033971
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular VULTURAŞ, asociaţie obştească
Str. 31 August 1989 nr. 46, ap. 45, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 41, 42
Lista produselor şi/sau serviciilor 41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea; servicii de analiză şi cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea hardware şi software de calculator.

09.06.2014 Decizie de inregistrare a marcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\36534.mp3
Up