din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 24.04.2014 Atribuirea datei de depozit 06.05.2014 Examinarea preliminara 30.06.2014 Publicarea cererii 30.09.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 19.12.2014 Examinarea de fond 12.02.2015 Inregistrarea 17.03.2015 Eliberarea certificatului de inregistrare 24.04.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 26709

       
Statut Marcă înregistrată
(111) Numărul de ordine al înregistrării 26709
(151) Data înregistrării 12.02.2015
(181) Data de expirare 24.04.2024
(210) Numărul de depozit 034979
(220) Data de depozit 24.04.2014
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 06/2014
(450) Publicarea mărcii BOPI 04/2015
(540) Reproducerea mărcii AMBER CASTLE
Imagine pentru nr. de depozit:  034979
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular BUKET MOLDAVII, societate pe acţiuni de tip închis
Str. Sverdlov nr. 109, MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 33
Lista produselor şi/sau serviciilor 33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

19.12.2014 Decizie de inregistrare a marcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\37478.mp3
Up