din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 23.04.2014 Atribuirea datei de depozit 07.05.2014 Examinarea preliminara 30.06.2014 Publicarea cererii 30.09.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 12.11.2014 Examinarea de fond 10.02.2015 Inregistrarea 12.03.2015 Eliberarea certificatului de inregistrare 23.04.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 26692

       
Statut Marcă înregistrată
(111) Numărul de ordine al înregistrării 26692
(151) Data înregistrării 10.02.2015
(181) Data de expirare 23.04.2024
(210) Numărul de depozit 034986
(220) Data de depozit 23.04.2014
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 06/2014
(450) Publicarea mărcii BOPI 04/2015
(540) Reproducerea mărcii DOCTOR NONA
Imagine pentru nr. de depozit:  034986
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere nestandard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular PETERSON Nona
Str. Mioriţa nr. 11, ap. 56, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 03, 44
Lista produselor şi/sau serviciilor 03 - săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
44 - servicii medicale; servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni.

12.11.2014 Decizie de inregistrare a marcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\37517.mp3
Up