din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 23.04.2014 Atribuirea datei de depozit 07.05.2014 Examinarea preliminara 30.06.2014 Publicarea cererii 30.09.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 22.05.2015 Examinarea de fond 02.10.2015 Inregistrarea 23.10.2015 Eliberarea certificatului de inregistrare 23.04.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 27697

       
Statut Marcă înregistrată
(111) Numărul de ordine al înregistrării 27697
(151) Data înregistrării 02.10.2015
(181) Data de expirare 23.04.2024
(210) Numărul de depozit 034987
(220) Data de depozit 23.04.2014
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 06/2014
(450) Publicarea mărcii BOPI 11/2015
(540) Reproducerea mărcii ASPICOR
Imagine pentru nr. de depozit:  034987
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular WILLOW S.R.L.
Str. Socoleni nr. 20, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
Opozantul 6092; 25.09.2014
Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, Germania
(511) Clasificarea de la Nisa 05
Lista produselor şi/sau serviciilor 05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
Rezultatele examinarii: Decizia din 22.05.2015
Explicaţiile expertului Art. 8 (1) b, Art. 40
- se accepta parţial:
05 - alimente pentru sugari; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
Contestaţii 1943; 31.03.2015
împotriva avizului provizoriu,
Contestatar(i) - WILLOW S.R.L., MD
prin intermediul mandatarului MÎNDÎCANU Emil, „FS PATENT” S.R.L.
Contestaţii 3210; 16.06.2015
împotriva deciziei de respingere parţială a cererii de înregistrare a mărcii
Contestatar(i) - WILLOW S.R.L., MD
prin intermediul mandatarului MÎNDÎCANU Emil, „FS PATENT” S.R.L.
1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale din 2015.05.22 şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru totalitatea produselor revendicate în cerere din clasa 05.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi design industrial pentru continuarea procedurilor.
Data hotărârii - 25.08.2015
 

17.02.2015 Aviz provizoriu de respingere partiala
22.05.2015 Decizie de inregistrare a marcii cu contestatie neintemeiata la aviz (APD)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\37587.mp3
Up