din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 24.04.2014 Atribuirea datei de depozit 06.05.2014 Examinarea preliminara 30.06.2014 Publicarea cererii 30.09.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 06.11.2014 Examinarea de fond 06.12.2014 Inregistrarea 12.01.2015 Eliberarea certificatului de inregistrare 24.04.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 26435

       
Statut Marcă înregistrată
(111) Numărul de ordine al înregistrării 26435
(151) Data înregistrării 06.12.2014
(181) Data de expirare 24.04.2024
(210) Numărul de depozit 034970
(220) Data de depozit 24.04.2014
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 06/2014
(450) Publicarea mărcii BOPI 02/2015
(531) Clasificarea de la Viena 05.03.14; 27.05.02; 29.01.13
(540) Reproducerea mărcii TRABIA NETWORK
Imagine pentru nr. de depozit:  034970
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate albastru, negru, gri
(730) Solicitant/Titular TRABIA S.R.L.
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 52, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
modificare 05.12.2022
TRABIA-NETWORK S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 52, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
email: info@trabia.net
(511) Clasificarea de la Nisa 38, 42
Lista produselor şi/sau serviciilor 38 - telecomunicaţii;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea; servicii de analiză şi cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea hardware şi software de calculator.

06.11.2014 Decizie de inregistrare a marcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\37614.mp3
Up