din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 24.04.2014 Atribuirea datei de depozit 06.05.2014 Examinarea preliminara 30.06.2014 Publicarea cererii 30.09.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 05.03.2015 Examinarea de fond 05.06.2015 Inregistrarea 27.07.2015 Eliberarea certificatului de inregistrare 24.04.2024 Reinnoire 23.05.2024 24.04.2034 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 27173

       
Statut Marcă reînnoită
(116) Numărul mărcii reînnoite R 27173
(151) Data înregistrării 05.06.2015
(156) Data reînnoirii 24.04.2024
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 24.04.2034
(210) Numărul de depozit 034972
(220) Data de depozit 24.04.2014
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 06/2014
(450) Publicarea mărcii BOPI 08/2015
(531) Clasificarea de la Viena 01.15.17; 27.05.02; 27.05.07
(540) Reproducerea mărcii WINTTER
Imagine pentru nr. de depozit:  034972
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular COTIC Jana
Str-la Lvov nr. 11, MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 09, 11, 35
Lista produselor şi/sau serviciilor 09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou.
Rezultatele examinarii: Decizia din 05.03.2015
Explicaţiile expertului Art. 8 (1) b
- se respinge: 09, 35
- se accepta parţial:
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare; toate produsele sus-menţionate, cu excepţia echipamentelor de purificare şi dedurizare a apei, aparatelor şi instrumentelor pentru demineralizare, precum şi părţilor componente ale acestora, aparatelor şi instrumentelor care utilizează osmoză inversă, precum şi părţilor componente ale acestora.
Contestaţii 706; 04.02.2015
împotriva avizului provizoriu,
Contestatar(i) - COTIC Jana, MD
prin intermediul mandatarului BUNESCU Marian, "INTELSTART" S.R.L.

04.12.2014 Aviz provizoriu de respingere totala
05.03.2015 Decizie de inregistrare a marcii cu contestatie intemeiata la aviz (APD)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\37619.mp3
Up