din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 22.04.2014 Atribuirea datei de depozit 06.05.2014 Examinarea preliminara 30.06.2014 Publicarea cererii 30.09.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 30.12.2014 Examinarea de fond 27.03.2015 Inregistrarea 14.05.2015 Eliberarea certificatului de inregistrare 22.04.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 26935

       
Statut Marcă înregistrată
(111) Numărul de ordine al înregistrării 26935
(151) Data înregistrării 27.03.2015
(181) Data de expirare 22.04.2024
(210) Numărul de depozit 034973
(220) Data de depozit 22.04.2014
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 06/2014
(450) Publicarea mărcii BOPI 06/2015
(531) Clasificarea de la Viena 26.03.01; 27.01.05; 27.05.01
(540) Reproducerea mărcii TELEPOST
Imagine pentru nr. de depozit:  034973
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular AVIATEHNOLOGIE S.A.
Bd. Dacia nr. 49, bloc 6, MD-2062, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 39
Lista produselor şi/sau serviciilor 39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.

30.12.2014 Decizie de inregistrare a marcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\37621.mp3
Up