din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 22.04.2014 Atribuirea datei de depozit 06.05.2014 Examinarea preliminara 30.06.2014 Publicarea cererii 30.09.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 10.12.2014 Examinarea de fond 10.01.2015 Inregistrarea 17.02.2015 Eliberarea certificatului de inregistrare 22.04.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 26570

       
Statut Marcă înregistrată
(111) Numărul de ordine al înregistrării 26570
(151) Data înregistrării 10.01.2015
(181) Data de expirare 22.04.2024
(210) Numărul de depozit 034974
(220) Data de depozit 22.04.2014
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 06/2014
(450) Publicarea mărcii BOPI 03/2015
(540) Reproducerea mărcii STAR POCKET
Imagine pentru nr. de depozit:  034974
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular CEBOTARESCU Dumitru
Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 82, MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 30
Lista produselor şi/sau serviciilor 30 - sandviciuri.

10.12.2014 Decizie de inregistrare a marcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\37622.mp3
Up